Miljö

Det finns mycket i naturen som är värt att bevara. Vi tycker att det är viktigt att hjälpa till.

Därför arbetar vi efter ett miljö- och kvalitetssystem enl. ISO14001/9001. Leif Ohlssons Entreprenad AB skall i sin verksamhet använda bästa möjliga metoder för att uppnå en hög kvalitet i utförda arbeten. Vårt ansvar för att uppnå minsta möjliga negativ miljöpåverkan, och en säker arbetsmiljö i vår verksamhet kommer alltid att ha hög prioritet.

Miljösamordningsansvar
Miljöbyrån Segersta, Monica Niklasson
E-post: monica@miljobyran.org
Webb: www.miljobyran.org